מסר הפשטות

עדי גורדון

 

תובנות ומסרים אשר נהיו לדרך חיים מעשית,

שהועברה במשך כשמונה עשרה שנה

לאנשים רבים אשר ביקשו למצוא, לדייק, להתחזק

ולהיות בדרכם המיוחדת והמיועדת.

 

עיקרו ומהותו של ספר זה הינם חניכה עצמית כדרך חיים.

לתת כלים מעשיים לחנוך עצמך דרך עבודה אישית פנימית,

בדרך אל הזכות והחירות להיות מי שהינך באמת. 

__________

ניתן לרכוש את הספר דרך אתר האינטרנט בלבד