מסר הפשטות

עדי גורדון

"חייב האדם אידיאל, משאת נפש, חזון פנימי, ללכת אליו, לנוע לתוכו, להיות מחולל תנועתו, כמגדלור, כמצפן לדרכו ביקום."

ספרים