מסר הפשטות

עדי גורדון

עיקרו ומהותו של ספר זה הינם חניכה עצמית כדרך חיים.

לתת כלים מעשיים לחנוך עצמך דרך עבודה אישית פנימית,

בדרך אל הזכות והחירות להיות מי שהינך באמת. 

 

 

ניתן לרכוש את הספר באתר זה בלבד