תנאים כלליים

 מבוא:
•    אתר adigordon.com הינו אתר של מסר הפשטות בע"מ ח.פ 512669839, (להלן: "האתר", ו- "החברה" בהתאמה).
•    התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים. 
•    דין רוכש באתר כמי שקרא את הוראות תקנון זה ותנאי השימוש של האתר והסכים להם. 

תנאים כלליים :
•    בביצוע הזמנה באתר, נדרשת הזנת פרטים בסיסיים של המזמין. על המזמין למסור פרטים מהימנים ומדויקים.  
•    פרטי המזמינים הרשומים באתר, הם לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות. 
•    בסיום ביצוע ההזמנה באתר יישלח למזמין דואר אלקטרוני בדבר ביצוע העסקה. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת     

     האשראי. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המזמין, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, יהווה

     אישור על קליטת ההזמנה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
•    בעת רכישת ספרים מאתר זה, הלקוח מאשר לקבל במייל חשבונית מס/קבלה בפורמט 'מסמך ממוחשב'.
•    מחירי המוצרים באתר, דמי המשלוח, תנאי האספקה ומספר התשלומים האפשריים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה,

     אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
•    שלוח ליעד בחוץ לארץ - ניתן להזמין ספרים לכל יעד בעולם.

 

אבטחת מידע ופרטיות:

אבטחת מידע ופרטיות:

החברה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר, ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר הלקוח. פרטי הלקוח המוזנים באתר מוצפנים בטכנולוגית SSL. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

סליקת כרטיסי האשראי נעשית באמצעות חברות סליקה חיצוניות (Paypal), אשר עומדת בתקן העולמי PCI, ותיעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של חברה זו. 

במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

קניין רוחני:

מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות החברה בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.

 
Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments